Uredništvo: Annales, Series Historia Naturalis

Založnik: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper, Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
Glavni urednik: Darko Darovec
Odgovorni urednik naravoslovja: Lovrenc Lipej
Urednica: Martina Orlando-Bonaca
Uredniški odbor: Alessandro Acquavita (Agency for Environmental Protection of Friuli Venezia Giulia, IT), Nicola Bettoso (Agency for Environmental Protection of Friuli Venezia Giulia, IT), Christian Capapé (Université de Montpellier, FR), Darko Darovec (University of Maribor, SI; Ca’ Foscary University of Venice, IT; Institute IRRIS, SI), Dušan Devetak (University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, SI), Jakov Dulčić (Institute of Oceanography and Fisheries Split, HR), Serena Fonda Umani (University of Trieste, Department of Life Sciences, IT), Andrej Gogala (Slovenian Museum of Natural History, SI), Daniel Golani (Hebrew University of Jerusalem, IL), Danijel Ivajnšič (University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, SI), Mitja Kaligarič (University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, SI), Marcelo Kovačič (Natural History Museum Rijeka, HR), Andrej Kranjc (Slovenian Academy of Sciences and Arts, SI), Lovrenc Lipej (Marine Biology Station Piran, National Institute of Biology, SI) Vesna Mačić (Institute of Marine Biology Kotor, ME), Alenka Malej (Marine Biology Station Piran, National Institute of Biology, SI), Patricija Mozetič (Marine Biology Station Piran, National Institute of Biology, SI), Martina Orlando-Bonaca (Marine Biology Station Piran, National Institute of Biology, SI), Michael Stachowitsch (University of Vienna, Department of Limnology and Bio-Oceanography, AT), Tom Turk (University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, SI), Al Vrezec (National Institute of Biology, Department of Organisms and Ecosystems Research, SI).

Kontakt: annales@mbss.org