Uredništvo: Annales, Series Historia Naturalis

Založnik: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper
Glavni urednik: Darko Darovec
Odgovorni urednik naravoslovja: Lovrenc Lipej
Urednica: Martina Orlando-Bonaca
Uredniški odbor: Alessandro Acquavita (IT), Nicola Bettoso (IT), Christian Capapé (FR), Darko Darovec, Dušan Devetak, Jakov Dulčić (HR), Serena Fonda Umani (IT), Andrej Gogala, Daniel Golani (IL), Danijel Ivajnšič, Mitja Kaligarič, Marcelo Kovačič (HR), Andrej Kranjc, Lovrenc Lipej, Vesna Mačić (ME), Alenka Malej, Patricija Mozetič, Martina Orlando-Bonaca, Michael Stachowitsch (AT), Tom Turk, Al Vrezec

Kontakt: annales@mbss.org