Organi društva

Temeljni organi društva

Predsednik: Salvator Žitko

Podpredsednik: Flavio Bonin

Izvršilni odbor: Salvator Žitko, Flavio Bonin, Darko Darovec, Urška Lampe, Darja Mihelič, Gorazd Bajc, Tomo Šajn, Vida Rožac Darovec

Nadzorni odbor: Egon Pelikan, Dean Krmac, Nada Čibej

Disciplinska komisija: Nadja Terčon, Avgust Lešnik, Leander Cunja

Glavni in odgovorni urednik: Darko Darovec

Tajnik: Darko Darovec

Blagajnik: Urška Lampe

 

Delovni organi društva

Uredniški odbori:

ANNALES, SERIES HISTORIA NATURALIS

Uredniški odbor: Dunja Bandelj Mavsar, Nicola Bettoso, Christian Capapé, Darko Darovec, Dušan Devetak, Jakov Dulčić, Serena Fonda Umani, Andrej Gogala, Daniel Golani, Mitja Kaligaric, Gregor Kovačič, Marcelo Kovačić, Andrej Kranjc, Lovrenc Lipej, Alenka Malej, Patricija Mozetič, Martina Orlando Bonaca, Michael Stachowitsch, Tom Turk, Elena Varljen Bužan.

Glavni urednik: Darko Darovec

Odgovorni urednik: Lovrenc Lipej

 

ANNALES, SERIES HISTORIA ET SOCIOLOGIA

Uredniški odbor: Roderick Bailey (UK), Simona Bergoč, Furio Bianco (IT), Milan Bufon, Alexander Cherkasov (RUS), Lucija Čok, Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Goran Filipi (HR), Devan Jagodic (IT), Vesna Mikolič, Luciano Monzali (IT), Aleksej Kalc, Avgust Lešnik, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Vojislav Pavlović (SRB), Peter Pirker (AUT), Claudio Povolo (IT), Andrej Rahten, Vida Rožac Darovec, Mateja Sedmak, Lenart Škof, Marta Verginella, Tomislav Vignjević, Paolo Wulzer (IT), Salvator Žitko.

Glavni urednik: Darko Darovec

Odgovorni urednik: Salvator Žitko

 

ACTA HISTRIAE

Uredniški odbor: Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Flavio Bonin, Alessandro Casellato (IT), Dragica Čeč, Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Marco Fincardi, Darko Friš, Aleksej Kalc, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašič (HR), Aleš Maver, Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Žiga Oman, Egon Pelikan, Luciano Pezzolo (IT), Jože Pirjevec, Claudio Povolo (IT), Marijan Premović (MNE), Luca Rossetto (IT), Vida Rožac Darovec, Andrej Studen, Marta Verginella, Salvator Žitko.

Odgovorni urednik: Darko Darovec

 

Šolska sekcija: Vida Rožac Darovec

Koordinator spletnih vsebin: Urška Lampe