Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945–1954: diplomatski in socialni vidiki
978-961-6732-60-4

V znanstveni monografiji "Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945–1954: diplomatski in socialni vidiki" so predstavljeni najbolj relevantni vidiki problema deportacij iz Julijske krajine v Jugoslavijo po drugi svetovni vojni. V njej se prepletata diplomatska in socialna zgodovina, uporabljeni so najnovejši metodološki pristopi in analize, ki temeljijo na bogatem naboru virov. S tega vidika je tematika pomembna ne samo za slovensko-italijanski prostor, kamor se problem umešča, temveč tudi v mednarodnem merilu, saj izpostavlja pomembne vidike in premisleke o (dolgoročnih) posledicah in travmah, ki jih je za seboj pustila druga svetovna vojna.