Poslanstvo: Annales, Series Historia Naturalis

Znanstvena revija Annales, Series Historia Naturalis (Anali za istrske in mediteranske študije) izhaja dvakrat letno in objavlja izvirne znanstvene članke z naravoslovnimi vsebinami, ki obravnavajo posebnosti različnih podpodročij sredozemskega naravoslovja: morska biologija in ekologija, ihtiologija, geologija s paleontologijo, krasoslovje, oljkarstvo, biodiverziteta Slovenije, varstvo narave, onesnaževanje in varstvo okolja, fizična geografija Istre in Mediterana idr. Vključuje pa tudi krajše znanstvene prispevke o zaključenih raziskovanjih, ki se nanašajo na omenjeno področje. Revija ima več letno tradicijo in je v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru prepoznana kot ena izmed najbolj kvalitetnih revij s področja sredozemskega naravoslovja. Poleg znanstvene kvalitete revijo odraža tudi splošna dostopnost revij tako za avtorje kot za bralce, saj je arhiv revije, kot tudi vse nove številke, prosto dostopen na spletni strani od trenutka objave (gold open access).