Projekt KAŠTELIR: Slikanica “Sveti meč pravice” 

Predstavljamo vam slikanico “Sveti meč pravice”, ki je nastala v okviru projekta KAŠTELIR – Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja, sofinanciranega iz programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Slikanica je objavljena v elektronski obliki na spodnjih povezavah in je brezplačno na voljo za branje v kar štirih jezikih (slovenščina, hrvaščina, italijanščina, angleščina):

 

  SI: Sveti meč pravice

  HR: Sveti mač pravde

  IT: Sacra spada della giustizia

  EN: Holy Sword of Justice

Beneška arhitektura na Istro-Kvarnerju: lik in delo Attilia Maguola

Mednarodni študijski dan
Beneška arhitektura na Istro-Kvarnerju: lik in delo Attilia Maguola
Petek, 11. december 2020
Galerija Laurus, Lovran-Laurana (Trg Slobode 14) in podpora preko video konferencePROGRAM:


Ob 14.00 - Sprejem in registracija udeležencev, aktiviranje video povezav


Ob 14.30 - Otvoritev


Pozdravni nagovori:
- Župan Občine Lovran - Općina Lovran, Bojan Simonič
- Župan Občine Mira (VE), Marco Dori
- Predsednik Italijanske Skupnosti Lovran, Igor Prodan
- Predstavnik Univerze IUAV – Benetke, Marko Pogačnik
- Predsednik Zgodovinskega Društva za južno Primorsko, Koper, Salvator Žitko
- Predstavnik Regije Veneto, Oddelek za mednarodne odnose - Benetke
- Predstavnik Primorsko-goranske županije - Rijeka


Uvodni nagovori:
˗ Davide Bradanini, generalni konzul Republike Italije v Reki - Vidiki bilateralnega sodelovanja
na področju kulture
˗ Franco Rota, Eurotrieste - Nastanek in razvoj projekta, predstavitev govornikov


Prispevki:
˗ Darko Darovec - Zgodovinski in urbani vidiki naseljevanja na istrsko-kvarnerski obali;
interakcije z beneško kulturo
˗ Salvator Žitko - Beneška sled na kvarnerskih stavbah. Lik in dela arhitekta-gradbenika Attilia
Maguola
˗ Lia De Luca (raziskovalka, Univerza Ca' Foscari v Benetkah) - Beneška arhitektura na
območju Obrežja Brente: vila. Primerjava urbanističnih izkušenj


Razprava in zaključki:
˗ Riccardo Marussi: premisleki o družbeni in turistični vrednosti zgodovinske arhitekture:
dediščino je potrebno zaščititi
˗ diskusija in vprašanja udeležencev


Zaključek
˗ Virtualni ogled razstave: Arhitekturna dela Attilio Maguolo na območju Lovrana;
Foto: Goran Pleić


 

PREDSTAVITEV PROJEKTA MAGUOLO

POROČILO PROJEKTA MAGUOLO

SPLETNA STRAN PROJEKTA

GALERIJA FOTOGRAFIJ

 

PRISPEVKI:

ASPETTI STORICI E URBANISTICI DELL'INSEDIAMENTO UMANO NEL LITORALE ISTRO-QUARNERINO - Darko Darovec

L'IMPRONTA DELLA VENEZIANITA NELL'EDILIZIA QUARNERINA - Salvator Žitko

L’ARCHITETTURA VENETA DI RIVIERA DEL BRENTA: LA VILLA - Lia de Luca