Navodila avtorjem: Acta Histriae

Pred oddajo člankov sledite spodnjim navodilom in navodilom za avtorje, ki jih najdete na naslednji povezavi:

Acta Histriae_navodila avtorjem_SLO

Acta Histriae_Instructions to authors_ENG

Acta Histriae_norme redazionali_ENG

Uredništvo si pridržuje pravico, da članke, ki ne bodo v skladu z navodili, vrne avtorjem.

Uredništvo ne zaračunava stroškov recenzentskega postopka in objave člankov.

Skupaj z oddajo članka uredništvu posredujete tudi izpolnjeno in podpisano izjavo o avtorstvu, s katero se zavezujete, da je članek vaše avtorsko delo, da imate vse pravice, ki so vezane na vsebino članka, prav tako za objavo morebitnega grafičnega ali drugega gradiva, da članek ni predmet recenzentskega postopka pri drugi reviji in da članek še ni bil objavljen in ne bo objavljen drugje. Uredništvo pregleduje članke proti plagiatorstvu.

Znanstvena revija sprejema članke v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku. V kolikor želite članek objaviti v drugem jeziku, se posvetujte z uredništvom. Avtorji morajo zagotoviti jezikovno neoporečnost besedil, uredništvo pa ima pravico članke dodatno jezikovno lektorirati. Članki naj obsegajo do 36.000 znakov brez presledkov.

Članke, ki so urejeni v skladu z navodili za avtorje, skupaj z izjavo o avtorstvu posredujete na naslednji e-naslov: ActaHistriae@gmail.com.

Recenzentski postopek

Po prvem uredniškem pregledu bodo članki posredovani v obojestransko anonimni recenzentski postopek. Po opravljeni recenziji bodo avtorji prejeli recenzentovo oceno (na podlagi vsaj dveh ocen) in uredniško presojo glede objave. Povprečen čas od oddaje članka do objave je 40 tednov.

Avtorske pravice in politika prostega dostopa

Avtor na revijo prenese vse materialne avtorske pravice za dani članek. Vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju objavljenega prispevka.
Revija omogoča takojšnji prosti dostop (gold open access) do znanstvenih vsebin pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna (CC BY-NC 4.0). Uporabniki lahko berejo, prenesejo, kopirajo, širijo, tiskajo, iščejo ali navedejo spletno povezavo na članke, objavljene na spletni strani in jih uporabljajo v vse zakonite (nekomercialne) namene, brez da bi za to prosili dovoljenje izdajatelja ali avtorja.