V deželi pravljic. K družbenim funkcijam pravljičnih narativov- Polona Tratnik

Avtor: Polona Tratnik
Leto in kraj izdaje: 2024, Koper
209 strani/ pages
978-961-6732-64-2

Znanstvena monografija V deželi pravljic je posvečena razkrivanju družbenih vloga pravljic. Gradi na zavedanju, da so pravljice eno izmed najmočnejših vzgojno-izobraževalnih sredstev. Avtorica s preučevanjem idej, ki jih posredujejo pravljice, prepričljivo prikazuje povezave med strukturo pravljice, s katero so povezani tudi značaji in motivi, ter funkcijo, ki jo ima pravljica v družbi. Izbranim pravljicam se avtorica posveča tematsko in v svojem pristopu osvetljuje kontekstualna ozadja, s katerimi ljudske in literarne pravljice odra ...

Tito. Sociološko-zgodovinska študija- Todor Kuljić

Avtor: Todor Kuljić
Leto in kraj izdaje: 2024, Koper
329 strani/ pages
978-961-6732-65-9

Študija v širšem historično-sociološkem kontekstu obravnava politično delo in funkcijo Josipa Broza – Tita. Od širše perspektive, ki zajema Titovo politično kulturo in avtoritarni režim, ki se je oblikoval v duhu časa, se perspektiva zoži na obdobje pred prevzemom oblasti (1937–1945) in s tem torej obdobje formacije njegove vladavine. V nadaljevanju je nato obravnavana njegova politična kultura, kar se nato nadgradi v razumevanje njegove nacionalne politike in nazadnje zunanje politike. Prav tako se avtor študije s kritičnim ...

Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945–1954: diplomatski in socialni vidiki- Urška Lampe

Avtor: Urška Lampe
Leto in kraj izdaje: 2023, Koper
300 strani/ pages
978-961-6732-60-4

V znanstveni monografiji "Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945–1954: diplomatski in socialni vidiki" so predstavljeni najbolj relevantni vidiki problema deportacij iz Julijske krajine v Jugoslavijo po drugi svetovni vojni. V njej se prepletata diplomatska in socialna zgodovina, uporabljeni so najnovejši metodološki pristopi in analize, ki temeljijo na bogatem naboru virov. S tega vidika je tematika pomembna ne samo za slovensko-italijanski prostor, kamor se problem umešča, temveč tudi v mednarodnem merilu, saj izpostavlja ...