Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945–1954: diplomatski in socialni vidiki- Urška Lampe

Avtor: Urška Lampe
Leto in kraj izdaje: 2023, Koper
300 strani/ pages
978-961-6732-60-4

V znanstveni monografiji "Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945–1954: diplomatski in socialni vidiki" so predstavljeni najbolj relevantni vidiki problema deportacij iz Julijske krajine v Jugoslavijo po drugi svetovni vojni. V njej se prepletata diplomatska in socialna zgodovina, uporabljeni so najnovejši metodološki pristopi in analize, ki temeljijo na bogatem naboru virov. S tega vidika je tematika pomembna ne samo za slovensko-italijanski prostor, kamor se problem umešča, temveč tudi v mednarodnem merilu, saj izpostavlja ...

Paul Valéry: njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama- Salvator Žitko

Avtor: Salvator Žitko
Leto in kraj izdaje: 2018, Koper
322 strani/ pages
ISBN 978-961-6732-43-7

Zgodovina oblikuje sedanjost in prihodnost. Ena izmed temeljnih zakonitosti našega bivanja je tako zelo prisotna v naši zavesti, da se je vsakič lotimo znova. Kronika sicer ne zadošča, ker ogrodje potrebuje formo in vsebino, zato pa so najproduktivnejši razlagatelji raznovrstnih vidikov preteklih izkušenj zgodovinarji. Nekateri so pri obravnavanih tematikah manj originalni, druge pa odlikuje že izvirnost pri izbiri problema, ki ga želijo nato pretehtati in globinsko spoznati. Mednje upravičeno sodi dr. Salvator Žitko, ki mu »obrt« ...

Vendetta in Koper 1686- Darko Darovec

Avtor: Darko Darovec
Leto in kraj izdaje: 2018, Koper
207 strani/ pages
ISBN: 978-961-6732-40-6

V knjigi je predstavljenih nekaj študij primerov krvnega maščevanja na območju zgornjega Jadrana v srednjem in novem veku. Njihov temeljni namen je prikazati spremembe v družbenem sistemu reševanja sporov, ki so nastale z vzpostavljanjem sodobne državne oblasti v zgodnjem novem veku. Raziskave primerov temeljijo na interdisciplinarnem primerjalnem pristopu zgodovinskih, pravnih in antropoloških znanstvenih disciplin. V primerjavi z uveljavljeno zgodovinopisno predstavitvijo miselnih in izraznih obrazcev (topos) raziskovalnih problemov, ...