Beneška arhitektura na Istro-Kvarnerju: lik in delo Attilia Maguola

Mednarodni študijski dan
Beneška arhitektura na Istro-Kvarnerju: lik in delo Attilia Maguola
Petek, 11. december 2020
Galerija Laurus, Lovran-Laurana (Trg Slobode 14) in podpora preko video konference

PROGRAM:

Ob 14.00 – Sprejem in registracija udeležencev, aktiviranje video povezav

Ob 14.30 – Otvoritev

Pozdravni nagovori:
– Župan Občine Lovran – Općina Lovran, Bojan Simonič
– Župan Občine Mira (VE), Marco Dori
– Predsednik Italijanske Skupnosti Lovran, Igor Prodan
– Predstavnik Univerze IUAV – Benetke, Marko Pogačnik
– Predsednik Zgodovinskega Društva za južno Primorsko, Koper, Salvator Žitko
– Predstavnik Regije Veneto, Oddelek za mednarodne odnose – Benetke
– Predstavnik Primorsko-goranske županije – Rijeka

Uvodni nagovori:
˗ Davide Bradanini, generalni konzul Republike Italije v Reki – Vidiki bilateralnega sodelovanja
na področju kulture
˗ Franco Rota, Eurotrieste – Nastanek in razvoj projekta, predstavitev govornikov

Prispevki:
˗ Darko Darovec – Zgodovinski in urbani vidiki naseljevanja na istrsko-kvarnerski obali;
interakcije z beneško kulturo
˗ Salvator Žitko – Beneška sled na kvarnerskih stavbah. Lik in dela arhitekta-gradbenika Attilia
Maguola
˗ Lia De Luca (raziskovalka, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah) – Beneška arhitektura na
območju Obrežja Brente: vila. Primerjava urbanističnih izkušenj

Razprava in zaključki:
˗ Riccardo Marussi: premisleki o družbeni in turistični vrednosti zgodovinske arhitekture:
dediščino je potrebno zaščititi
˗ diskusija in vprašanja udeležencev

Zaključek
˗ Virtualni ogled razstave: Arhitekturna dela Attilio Maguolo na območju Lovrana;
Foto: Goran Pleić

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA MAGUOLO

POROČILO PROJEKTA MAGUOLO

SPLETNA STRAN PROJEKTA

GALERIJA FOTOGRAFIJ

 

PRISPEVKI:

ASPETTI STORICI E URBANISTICI DELL’INSEDIAMENTO UMANO NEL LITORALE ISTRO-QUARNERINO – Darko Darovec

L’IMPRONTA DELLA VENEZIANITA NELL’EDILIZIA QUARNERINA – Salvator Žitko

L’ARCHITETTURA VENETA DI RIVIERA DEL BRENTA: LA VILLA – Lia de Luca