Venecijanska arhitektura u Istri-Kvarneru: lik i djelo Attilia Maguola

Međunarodni dan studija
Venecijanska arhitektura u Istri-Kvarneru: lik i djelo Attilia Maguola
Petak, 11. prosinca 2020.
Galerija Laurus, Lovran-Laurana (Trg Slobode 14) i podrška preko video-konferencije

PROGRAM:

14:00 h – Prijem i registracija sudionika, aktivacija video linkova

14.30 h – Otvorenje

Pozdravni govori:
– Načelnik Općine Lovran – Općina Lovran, Bojan Simonič
– Načelnik Općine Mira (VE), Marco Dori
– Predsjednik Zajednice Talijana Lovran, Igor Prodan
– Predstavnik Sveučilišta IUAV – Venecija, Marko Pogačnik
– Predsjednik Povijesnog društva za južnu Primorsku – Kopar, Salvator Žitko
– Predstavnik Regije Veneto, Odjel za međunarodne odnose – Venecija
– Predstavnik Primorsko-goranske županije – Rijeka

Uvodni govori:
˗ Davide Bradanini, generalni konzul Republike Italije u Rijeci – Aspekti bilateralne suradnje na
področju kulture
˗ Franco Rota, Eurotrieste – Nastanak i razvoj projekta, prezentacija govornika

Predavanja:
˗ Darko Darovec – Povijesni i urbani aspekti naseljavanja na istarsko-kvarnerskoj obali;
interakcije s mletačkom kulturom
˗ Salvator Žitko – Venecijanski trag na zgradama Kvarnera. Lik i djela arhitekta-graditelja Attilia
Maguola
˗ Lia De Luca (istraživačica, Sveučilište Ca’ Foscari u Veneciji) – Venecijanska arhitektura na
području Rivijere Brenta: vila. Usporedba urbanističkih iskustava

Rasprava i zaključci:
˗ Riccardo Marussi: razmatranja o sociološkoj i turističkoj vrijednosti povijesne arhitekture:
baštinu treba zaštititi
˗ rasprava i pitanja sudionika

Zaključak
– Virtualni razgled izložbe Arhitektonska ostvarenja Attilia Maguola na području Lovrana
Autor fotografija: Goran Pleić

 

PREZENTACIJA PROJEKTA MAGUOLO

IZVJEŠĆE PROJEKTA MAGUOLO

WEB STRANICA PROJEKTA

GALERIJA FOTOGRAFIJA

 

PREDAVANJA:

ASPETTI STORICI E URBANISTICI DELL’INSEDIAMENTO UMANO NEL LITORALE ISTRO-QUARNERINO – Darko Darovec

L’IMPRONTA DELLA VENEZIANITA NELL’EDILIZIA QUARNERINA – Salvator Žitko

L’ARCHITETTURA VENETA DI RIVIERA DEL BRENTA: LA VILLA – Lia de Luca