Poslanstvo: Acta Histriae

Znanstvena revija Acta Histriae izhaja štirikrat letno in objavlja izvirne znanstvene članke s humanistično vsebino, zlasti s področja zgodovinopisja. Temeljno geografsko območje, ki ga publikacija pokriva, je Istra in mediteranska Slovenija ter vsebine, ki se na podlagi interdisciplinarnih in primerjalnih preučevanj povezujejo s sredozemskimi deželami. Revija ima več letno tradicijo in je v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru prepoznana kot ena izmed najbolj kvalitetnih revij s področja humanistike in zgodovinopisja, kar se odraža v vključenosti revije v najpomembnejše svetovne podatkovne baze. Poleg znanstvene kvalitete revijo odraža tudi splošna dostopnost revij tako za avtorje kot za bralce, saj je arhiv revije, kot tudi vse nove številke, prosto dostopen na naši spletni strani od trenutka objave (gold open access).