Poslanstvo: Annales, Series Historia et Sociologia

Znanstvena revija Annales, Series Historia et Sociologia (Anali za istrske in mediteranske študije) izhaja štirikrat letno in objavlja izvirne znanstvene članke z družboslovnimi in humanističnimi vsebinami, ki se navezujejo na preučevanje zgodovine, kulture in družbe Istre in Mediterana, vključujejo pa se tudi prispevki s področja primerjalnih in medkulturnih študij ter metodološke in teoretične razprave, ki se nanašajo na omenjena področja. Revija ima večletno tradicijo in je v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru prepoznana kot ena izmed najbolj kvalitetnih revij s področja družboslovja in humanistike, kar se odraža v vključenosti revij v najpomembnejše svetovne podatkovne baze. Poleg znanstvene kvalitete pa revijo odraža tudi splošna dostopnost revij tako za avtorje kot za bralce, saj je arhiv revije, kot tudi vse nove številke, prosto dostopen na spletni strani od trenutka objave (gold open access).