Zgodovina- Acta Histriae

ACTA HISTRIAE je kot periodična publikacija nastala leta 1993 v okviru uredništva ANNALES s ciljem predstavitve prispevkov s posamičnih mednarodnih konferenc v organizaciji takratnjega Znanstveno-raziskovalnega središča Republike Slovenije in Zgodovinskega društva za južno Primorsko – Koper (ter ob možni soorganizaciji drugih institucij, kot npr. Univerze v Benetkah, Univerze v Ljubljani, Hrvaškega inštituta za zgodovino v Zagrebu itd.). Od leta 1999 dalje redno izhajata dva zvezka letno, v letu 2004 pa se je programska zasnova razširila na objavljanje le recenziranih znanstvenih člankov iz konferenc ter drugih izvirnih in preglednih znanstvenih člankov s področja zgodovinopisja v različnih tematskih sklopih. Acta Histriae je vključena tudi v mednarodno citatno bazo International Medieval Bibliography, University of Leeds (UK), v letu 2005 pa se je uvrstila tudi v International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (UK).