Uredništvo: Annales, Series Historia et Sociologia

Založnik: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper, Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
Glavni urednik: Darko Darovec
Odgovorni urednik: Salvator Žitko
Uredniki: Urška Lampe, Boštjan Udovič, Gorazd Bajc
Uredniški odbor: Roderick Bailey (University of Oxford, UK), Simona Bergoč (Ministry of Culture, SI), Furio Bianco (University of Udine, IT), Aleksandr Cherkasov (International Network Center for Fundamental and Applied Research; East European History Society, RUS), Lucija Čok (Science and Research Center Koper, SI), Lovorka Čoralić (Croatian Institute of History, HR), Darko Darovec (University of Maribor, SI; Ca’ Foscary University of Venice, IT; Institute IRRIS, SI), Goran Filipi (The Croatian Academy of Sciences and Arts, HR), Devan Jagodic (The Slovene Research Institute (SLORI, IT), Vesna Mikolič (Science and Research Center Koper, SI), Luciano Monzali (University of Bari Aldo Moro, IT), Aleksej Kalc (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), SI), Avgust Lešnik (University of Ljubljana, SI), John Jeffries Martin (Duke University, USA), Robert Matijašić (University of Pula, HR), Darja Mihelič (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), SI), Edward Muir (Northwestern University, USA), Vojislav Pavlović (Serbian Academy of Sciences and Arts, SRB), Peter Pirker (University of Vienna, AUT), Claudio Povolo (Ca’ Foscari University of Venice, IT; Institute IRRIS, SI), Marijan Premović (University of Montenegro, MNE), Andrej Rahten (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), SI), Vida Rožac Darovec (Science and Research Center Koper, SI), Mateja Sedmak (Science and Research Center Koper, SI), Lenart Škof (Science and Research Center Koper, SI), Polona Tratnik (Institute IRRIS, SI), Marta Verginella (University of Ljubljana, SI), Špela Verovšek (University of Ljubljana, SI), Tomislav Vignjević (Science and Research Center Koper, SI), Paolo Wulzer (University of Naples “L’Orientale”, IT), Salvator Žitko (The Historical Society of Southern Primorska of Koper, SI).

Kontakt: annaleszdjp@gmail.com