Uredništvo: Acta Histriae

Založnik: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper
Odgovorni urednik: Darko Darovec
Uredniki: Gorazd Bajc, Urška Lampe, Arnela Abdić
Uredniški odbor: Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Flavij Bonin, Dragica Čeč, Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Marco Fincardi (IT), Darko Friš, Aleksej Kalc, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Egon Pelikan, Luciano Pezzolo (IT), Jože Pirjevec, Claudio Povolo (IT), Marijan Premović (MNE), Vida Rožac Darovec, Andrej Studen, Marta Verginella, Salvator Žitko

Kontakt: actahistriae@gmail.com