Uredništvo: Acta Histriae

Založnik: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper, Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
Odgovorni urednik: Darko Darovec
Uredniki: Urška Lampe, Gorazd Bajc, Lara Petra Skela, Marjan Horvat, Žiga Oman

Uredniški odbor: Darko Darovec (University of Maribor, SI; Ca’ Foscary University of Venice, IT; Institute IRRIS, SI), Gorazd Bajc (University of Maribor, SI), Furio Bianco (University of Udine, IT), Flavij Bonin (Maritime Museum of Piran, SI), Alessandro Casellato (Ca’ Foscary University of Venice, IT), Dragica Čeč (Science and Research Center Koper, SI), Lovorka Čoralić (Croatian Institute of History, HR), Marco Fincardi (Ca’ Foscari University of Venice, IT), Darko Friš (University of Maribor, SI), Aleksej Kalc (Slovenian Migration Institute at the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), SI), Borut Klabjan (European University Institute, IT; Science and Research Center Koper, SI), John Martin (Duke University, Department of History, USA), Robert Matijašić (University of Pula, HR), Aleš Maver (University of Maribor, SI), Darja Mihelič (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), SI), Edward Muir (Northwestern University, Department of History, USA), Žiga Oman (Institute IRRIS, SI), Egon Pelikan (Science and Research Center Koper, SI), Luciano Pezzolo (Ca’ Foscari University of Venice, IT), Jože Pirjevec (Science and Research Center Koper, SI), Claudio Povolo (Ca’ Foscari University of Venice, IT; Institute IRRIS, SI), Marijan Premović (University of Montenegro, MNE), Luca Rossetto (Ca’ Foscari University of Venice, IT), Vida Rožac Darovec (Science and Research Center Koper, SI), Andrej Studen (Institute of Contemporary History, SI), Polona Tratnik (Institute IRRIS, SI), Marta Verginella (University of Ljubljana, Faculty of Arts, SI), Salvator Žitko (The Historical Society of Southern Primorska of Koper, SI).

Kontakt: actahistriae@gmail.com