Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945–1954: diplomatski in socialni vidiki- Urška Lampe

Avtor: Urška Lampe
Leto in kraj izdaje: 2023, Koper
300 strani/ pages
978-961-6732-60-4

La monografia "Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945–1954: diplomatski in socialni vidiki" ricostruisce gli aspetti più rilevanti del problema delle deportazioni dalla Venezia Giulia in Jugoslavia dopo la Seconda guerra mondiale. Lo studio intreccia storia diplomatica e sociale, utilizzando i più avanzati approcci metodologici moderni e analisi basate su una ricco corpus di fonti. Il tema trattato è di interesse non solo per lo spazio italo-sloveno, dove si colloca il problema, ma anche a livello internazionale, in quanto met ...

Paul Valéry: njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama- Salvator Žitko

Avtor: Salvator Žitko
Leto in kraj izdaje: 2018, Koper
322 strani/ pages
ISBN 978-961-6732-43-7

Zgodovina oblikuje sedanjost in prihodnost. Ena izmed temeljnih zakonitosti našega bivanja je tako zelo prisotna v naši zavesti, da se je vsakič lotimo znova. Kronika sicer ne zadošča, ker ogrodje potrebuje formo in vsebino, zato pa so najproduktivnejši razlagatelji raznovrstnih vidikov preteklih izkušenj zgodovinarji. Nekateri so pri obravnavanih tematikah manj originalni, druge pa odlikuje že izvirnost pri izbiri problema, ki ga želijo nato pretehtati in globinsko spoznati. Mednje upravičeno sodi dr. Salvator Žitko, ki mu »obrt« ...

Vendetta in Koper 1686- Darko Darovec

Avtor: Darko Darovec
Leto in kraj izdaje: 2018, Koper
207 strani/ pages
ISBN: 978-961-6732-40-6

V knjigi je predstavljenih nekaj študij primerov krvnega maščevanja na območju zgornjega Jadrana v srednjem in novem veku. Njihov temeljni namen je prikazati spremembe v družbenem sistemu reševanja sporov, ki so nastale z vzpostavljanjem sodobne državne oblasti v zgodnjem novem veku. Raziskave primerov temeljijo na interdisciplinarnem primerjalnem pristopu zgodovinskih, pravnih in antropoloških znanstvenih disciplin. V primerjavi z uveljavljeno zgodovinopisno predstavitvijo miselnih in izraznih obrazcev (topos) raziskovalnih problemov, ...