Comitato di redazione- Acta Histriae

Založnik / Editore / Published by: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper / Società storica del Litorale – Capodistria / The Historical Society of Southern Primorska – Koper

Odgovorni urednik / Redattore responsabile / Editor in Chief: Darko Darovec

Uredniški odbor / Comitato di redazione / Board of Editors:  Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Flavij Bonin, Dragica Čeč, Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Marco Fincardi (IT), Darko Friš, Aleksej Kalc, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Egon Pelikan, Luciano Pezzolo (IT), Jože Pirjevec, Claudio Povolo (IT), Marijan Premović (MNE), Vida Rožac Darovec, Andrej Studen, Marta Verginella, Salvator Žitko.

Sedež / Address of the editorial office: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper

Telefon in Faks / Phone and Fax: +386 5 62 73 296

E-Mail: actahistriae@gmail.com