CERKVENI KRAJEPIS ALI OPIS MESTA IN ŠKOFIJE JUSTINOPOLIS, LJUDSKO KOPER (edizione elettronica)

Avtor: Pavel Naldini; Darko Darovec (ur.)

Leto in kraj izdaje: 2023, Koper

405 strani/ pages

ISBN: 978-961-6732-54-3