Vendetta in Koper 1686

Avtor: Darko Darovec

Leto in kraj izdaje: 2018, Koper

207 strani/ pages

ISBN: 978-961-6732-40-6

V knjigi je predstavljenih nekaj študij primerov krvnega maščevanja na območju zgornjega Jadrana v srednjem in novem veku. Njihov temeljni namen je prikazati spremembe v družbenem sistemu reševanja sporov, ki so nastale z vzpostavljanjem sodobne državne oblasti v zgodnjem novem veku. Raziskave primerov temeljijo na interdisciplinarnem primerjalnem pristopu zgodovinskih, pravnih in antropoloških znanstvenih disciplin. V primerjavi z uveljavljeno zgodovinopisno predstavitvijo miselnih in izraznih obrazcev (topos) raziskovalnih problemov, ki običajno začenjajo s splošno predstavitvijo problematike in nadaljujejo v časovnem zaporedju, se ta knjiga bistveno razlikuje. Gre za retrospektivno predstavitev, kot da bi bil konec prestavljen na začetek.