Rassegna di storia istriana (e-edition)

Avtor: Darko Darovec

Leto in kraj izdaje: 2023, Koper

96 strani/ pages

ISBN: 978-961-6732-59-8