Pregled zgodovine Istre (e-edition)

Avtor: Darko Darovec

Leto in kraj izdaje: 2023, Koper

92 strani/ pages

ISBN: 978-961-6732-58-1