Carigadori: gli antichi approdi costieri dell‘Adriatico

Avtor: Urška Lampe (ur.)

Leto in kraj izdaje: 2019, Koper

113 strani/ pages

ISBN: 978-961-6732-44-4