Založništvo

Programska in vsebinska zasnovaRevija ANNALES: Anali za istrske in mediteranske študije – Annali di Studi istriani e mediterranei / Annals for Istrian and Mediterranean studies (do 1994, letnik 4, št. 5, se je podnaslov revije glasil: Annals of the Koper Littoral and Neighbouring Regions / Anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin – Annali del Litorale capodistriano e delle regioni vicine), izhaja v Kopru (Slovenija), ustanovitelj in prvotni izdajatelj pa je od začetka izhajanja leta 1991 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper. Med letoma 1996 in 2012 je bil soizdajatelj Znanstveno-...
Več ...

Mednarodni znanstveni sestanek: Dnevi, ki so spremenili Julijsko krajino

V letošnjem letu obeležujemo 70. obletnico italijanskega premirja, razglašenega 8. septembra 1943 ter kapitulacijo Kraljevine Italije med drugo svetovno vojno. V čast dogodku, ki je izrazito zaznamoval območje Severnega Jadrana in sprožil vrsto sprememb v celotni Julijski krajini, je Društvo za zgodovinske in geografske študije, Piran, organiziralo znanstveni posvet o različnih vidikih omenjenih dogodkov. Mednarodnega znanstvenega simpozija sta se udeležila tudi predsednik Zgodovinskega društva za južno Primorsko Salvator Žitko in član Zgodovinskega društva za južno Primorsko doc. dr. Gorazd B...
Več ...
/* */