Uredništvo- Annales, Series Historia et Sociologia

Založnik / Editore / Published by: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper / Società storica del Litorale – Capodistria / The Historical Society of Southern Primorska – Koper

Glavni in odgovorni urednik / Managing & Chief Editor: Darko Darovec, Ph. D.

Odgovorni urednik / Chief Editor of the series historia et sociologia: Salvator Žitko

Uredniški odbor / Board of Editors of the series historia et sociologia: Simona Bergoč, Furio Bianco, Milan Bufon, Lucija Čok, Lovorka Čoralić, Darko Darovec, Goran Filipi, Vesna Mikolič, Aleksej Kalc, Avgust Lešnik, John Martin, Robert Matijašić, Darja Mihelič, Edward Muir, Claudio Povolo, Vida Rožac Darovec, Mateja Sedmak, Lenart Škof, Tomislav Vignjević, Salvator Žitko.
Sedež / Address of the editorial office: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper
Telefon in Faks / Phone and Fax: +386 5 62 73 296
E-Mail: annaleszdjp@gmail.com