Uredništvo- Acta Histriae

Založnik / Editore / Published by: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper / Società storica del Litorale – Capodistria / The Historical Society of Southern Primorska – Koper

Odgovorni urednik / Redattore responsabile / Editor in Chief: Darko Darovec

Uredniški odbor / Comitato di redazione / Board of Editors: Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Dragica Čeč, Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Darko Friš, Aleksej Kalc, Borut, Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Aleksander Panjek, Egon Pelikan, Jože Pirjevec, Claudio Povolo (IT), Vida Rožac Darovec, Marta Verginella, Salvator Žitko

Sedež / Address of the editorial office: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Garibaldijeva 18, SI-6000 Koper

Telefon in Faks / Phone and Fax: +386 5 62 73 296

E-Mail: actahistriae@gmail.com