Vendetta in Koper 1686
ISBN: 978-961-6732-40-6

V tej knjigi je predstavljenih nekaj študij primerov krvnega maščevanja na območju zgornjega Jadrana v srednjem in novem veku. Njihov temeljni namen je prikazati spremembe v družbenem sistemu reševanja sporov, ki so nastale z vzpostavljanjem sodobne državne oblasti v zgodnjem novem veku. Raziskave primerov temeljijo na interdisciplinarnem primerjalnem pristopu zgodovinskih, pravnih in antropoloških znanstvenih disciplin. V primerjavi z uveljavljeno zgodovinopisno predstavitvijo miselnih in izraznih obrazcev (topos) raziskovalnih problemov, ki običajno začenjajo s splošno predstavitvijo problematike in nadaljujejo v časovnem zaporedju, se ta knjiga bistveno razlikuje. Gre za retrospektivno predstavitev, kot da bi bil konec prestavljen na začetek. Razlog za takšen pristop bom poskušal utemeljiti v nadaljevanju...

Latest contributions/ News

[display-posts category="news" posts_per_page="10" include_content="true" include_date="true" date_format="j F, Y" ]